مطالعات طرح توسعه بندرگاه چمخاله


سال هفتم-شماره 32-کارفرما:سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان-صفحه راهنمای اختصاصی KSP.CONSULTANT ENG.7th year-NO32-2013

سرمایه گذاری
60 میلیارد تومانی سازمان بنادر در
بندرگاه چمخاله

شرکت کران سازه پاسارگاد، مشاور طرح بندر چمخاله در مراسم افتتاحیه عملیات اجرایی این بندر حضور یافت.

مطالعات فاز یک بندر چمخاله به اتمام رسید

تاریخ: 91/10/25

آغاز مطالعات فاز دوم مطالعات بندر چمخاله، توسط مشاور کران سازه پاسارگاد (KSP)

 عطاالله صدر، مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی توضیح داد: بندر چمخاله از بنادر شمالی کشور است که در راستای توسعه ساحلی و جذب گردشگری مقرر شد از حالت راکد خارج و به بندر تجاری و گردشگری تبدیل شود. وی یادآور شد: مطالعات فنی پروژه کامل بوده و جانمایی و محل احداث این بندر از نظر تجاری و گردشگری در موقعیت مناسبی قرار دارد.