مشاغل موردنیاز

 شرکت کران سازه پاسارگاد در نظر دارد در شاخه های زیر جذب نیرو کند. در صورت تمایل رزومه و سوابق کاری خود را به آدرس ایمیل شرکت ارسال فرمایید.

• کارشناس مسلط به تهیه طرحهای توجیه اقتصادی در پروژه های عمرانی (جدید)

• کارشناس محیط زیست مسلط به تهیه گزارشات ارزیابی زیست محیطی  (جدید)

• مهندس سواحل و بنادر

• مهندس عمران

• نقشه کش مسلط به اتوکد

• منشی مسلط به کامپیوتر

• ناظر پروژه های دریایی


 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering