معرفی مهندسی ارزش


مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی که هزینه شده است می باشد. در حالی که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری ، حفظ و یا ارتقا یابد.
میزان موفقیت بنگاههای اقتصادی در یک بازار رقابتی به تلاش آنها در جهت شناخت نیازهای مشتریان و پاشخگویی به این نیازها بستگی دارد.مشخصات محصولات و خدماتی که بنگاه به بازار عزضه می کند با رضایت مشتری را جلب نماید. این رضایت ممکن است از طریق قیمت مناسب ، کیفیت مطلوب ، تحویل به موقع ، خدمات مناسب پس از فروش و ... یا ترکیبی از آنها حاصل شود.
محدودیت منابع امکان پاسخگویی به تمام خواسته های مشتریان را سلب می کند. این مساله ایجاب می کند تا بنگاهها مشخصاتی از محصول/خدمت را که نزد مشتری دارای ارزش بیشتری هستند شناسایی کرده و بهترین راه حل (از نظر هزینه و کیفیت) را برای دستیابی به آن مشخصات تعیین کند.
مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیکها و روشهاست که با نگرش سیستمی، کارکردهای اصلی و فرعی یک کحصول/خدمت را شتاسایی کرده و بهترین راه حل را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد همچنین به عنوان یک ابزار مدیریتی در تعیین بهترین روش ایجاد این کارکرد به تصمیم گیران کمک می کند.

 

 

 

 

 


 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering