مهندسی ارزش و ما


شرکت مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد،نخستین شرکت مجری مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی مربوط به شاخه بندرسازی و سازه های دریایی است. شایان توجه است که پیچیدگی،تخصصی بودن مباحث دریایی و بالا بودن هزینه های اجرایی این پروژه ها، لزوم ایجاد تیم های تخصصی و اجرای مهندسی ارزش بر آنها را مشهود می سازد. کران سازه پاسارگاد مفتخر است که با فراهم آوردن این الزامات و نگرش بر اهداف مطروحه در مهندسی ارزش –بهینه سازی در کارکردهای اصلی طرح و حذف هزینه های غیرضروری – گام نخست را برداشته است. نخستین گام در حرکت به سوی این اهداف، انجام مهندسی ارزش بر روی پروژه موج شکن طرح توسعه تاسیسات بندر انزلی با رقم ریالی پانصدو یک میلیارد ریال بود

نتایج بدست آمده از پیاده سازی برنامه های کاری درمهندسی ارزش ( فاز اطلاعات،عملکرد،خلاقیت، ارزیابی،توسعه و توصیه ) عبارتند از کاهش 15 درصدی در هزینه اجرای پروژه (75 میلیاردریال) و افزایش 31 درصدی در ارزش طرح، که نهایتا مورد تایید قرار گرفته و اجرایی گشت. نکته قابل توجه در این مطالعات، خلاقیت تیم های تخصصی درگیر در مهندسی ارزش و ایجاد روش تعیین ارزش با تمرکز بر ذینفعان بود

این روش طی مقاله ای در سومین کنفرانس مهندسی ارزش ارائه و به عنوان یکی از 15 مقاله برتر از طرف هیات داوران برگزیده شد.

به همین صورت،پروژه طرح توسعه اسکله های مرحله اول بندر امیرآباد با رقم ریالی پانصدو پنج میلیارد ریال،توسط کران سازه پاسارگاد مهندسی ارزش شد و با کاهش 31 میلیارد ریالی در هزینه و 6 ماه در زمان اجرا مواجه شد و به تصویب رسید

اینک ،ما مهندسین کران سازه پاسارگاد، با تجربه ای طولانی که محصول همت متخصصان ایرانی است و با انجام مهندسی ارزش بر روی بیش از هزار میلیارد ریال، پروژه عمرانی به آینده می نگرد، آینده ای که در آن باید منابع عظیم نیروی انسانی و مالی کشور عزیزمان ایران در راهی صحیح و با دستاورد ارزشی افزون بر گذشته، برای چرخاندن چرخ های عظیم صنعت و توسعه هرچه بیشتر وطن به کار گرفته شود

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering