نمایشگاهها و همایشها


1-یازدهمین نمایشگاه حفاری اهواز (27 آذر ماه الی اول دیماه 92)
2-دهمین نمایشگاه نفت، گاز و پالایش کیش (23 لغایت 26 دیماه 92)

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering