دریافت گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره یایه سه تخصص بندر سازی و سازه های دریایی

ارسال به یک دوست   نسخه مناسب برای چاپ {PDF=ساخت فایل pdf از این خبر^news.5} 
شماره :  5 | نویسنده : KSP  |  در تاریخ : l j M Y - H:i:s | در بخش :  اخبار شرکت   

شرکت کران سازه پاسارگاد در تاریخ 18/7/88 با اسنتاد به مصوبه شماره 20637/ت/28437 ه - مورخ 23/4/83 هیات محترم وزیران موفق به دریافت رتبه پایه سه تخصص بندرسازی و سازه های دریایی با تعداد چهار کار مجاز گردید.

 

 

خواندن / ارسال نظرات :0