فرم استخدام

نام :
نام خانوادگی :
شماره شناسنامه :
محل تولد :
تارخ تولد :
جنسیت : مرد زن
وضعیت تاهل : مجرد متاهل
وضعیت نظام وظیفه : دارای کارت پایان خدمت معافیت پزشکی معافیت دائم
آدرس:
شماره تماس :
تلفن همراه:
آدرس الکترونیکی:
رشته تحصیلی :
آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس فوق لیسانس دکترا
سابقه کار :
شرح سوابق کاری :
مهارتها و تخصص ها :
شغل مورد نظر: مدیریت
مدیریت پروژه
امور مالی
DCC
امور قراردادها
مهندسی و معماری
کنترل پروژه
امور حقوقی
ملحقات:


 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering

 • Karan Saze Pasargad
  Consulting Engineering