شرکت کران سازه پاسارگاد به محل جدید انتقال یافت

شرکت کران سازه پاسارگاد ، آبان ماه سال 88 به محل جدید واقع در خیابان آزادی تغییر محل داد.

شاهین مقصودی زند، مدیرعامل شرکت، دلیل این تغییر مکان را مرکزیت داشتن بیشتر و قابلیت دسترسی آسان ذکر کرد.

مراجعان از این پس می توانند به آدرس تهران، خیابان آزادی، بلوار شهیدان، پلاک 149، ساختمان یاس، طبقه دوم، واحد 11 مراجعه نمایند.